Khách hàng

95% Khách hàng của chúng tôi là những doanh nghiệp nước ngoài có vốn đầu tự tại Việt Nam (FDI) và các doang nghiệp tư nhân, cổ phẩn trong nước. Trong những năm qua, sự đổi mới về sản phẩm, dich vụ, nhân sự đã mang đến cho chúng tôi những cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp lớn và có uy tín tại Việt Nam