Tổ chức hội nghị khách hàng

NHỮNG CÔNG VIỆC VÀ HẠNG MỤC CẦN CHUẨN BỊ CHO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG

1. Xác định thời gian tổ chức hội nghị khách hàng

Đơn vị tổ chức hội nghị khách hàng phải biết rõ nhất về thời gian nào để phù hợp cho việc tổ chức hội nghị khách hàng. Biết được thời đểm nào là phù hợp với khách mời, vì mỗi công ty có sự hoạt động và cách thức vận hành thời gian sản xuất và kinh doanh khác nhau. Do  vậy doanh nghiệp muốn tổ chức hội nghị khách hàng phải lắm bắt được như cầu này của khách hàng

2. Xác đinh địa điểm tổ chức hội nghị khách hàng

Muốn tổ chức một sự kiện hội nghị cho khách hàng yếu tố địa điểm là điều rất quan trọng, vì nó thể hiện được bộ mặt và khẳng định giá trị của buổi sự kiện đến với khách hàng. Để tìm kiếm địa điểm phù hợp doanh nghiệp cũng phải nghiên cứu rất cụ thể để đạt được một hiệu quả cao nhất: Vị trí trung tâm, giao thông, thời gian di chuyển, văn hóa, tôn giáo….

Ngoài yếu tố thuận lợi về như kể trên, chi phí cũng là một hạng mục đáng để chú ý. Mặt bằng khách sạn trung tâm sẽ có chi phí cao hơn và diện tích thường hẹp hơn, vì chủ sở hữu sẽ tối đa hóa về diện tích để sử dụng và cho thuê dịch vụ. Vậy tìm ở đâu và vị trí nào phù hợp nhất…Doanh nghiệp nên có một chiến lược cụ thể

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CÔNG TY BBRAUN VIET NAM

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CÔNG TY BBRAUN VIET NAM VỚI 300 KHÁCH

3. Tìm kiếm đơn vị tổ chức hội nghị khách hàng chuyên nghiệp

Sau khi lên được kế hoạch về thời gian và sơ bộ về địa điểm, doanh nghiệp bạn nên cần đến một đơn vị tổ chức chuyên nghiệp về event để nhờ họ tư vấn và cùng hỗ trợ đê đưa ra giải phát tốt nhất cho sự kiện

Phối hợp với đơn vị tổ chức để lên kế hoạch cụ thể và chi tiết: Ý tưởng, chi phí, nhân sự, truyền thông, quảng cáo….

4. Lên ý tưởng tổ chức hội nghị khách hàng

Cùng với đơn vị tổ chức, doanh nghiệp đưa ra nhưng yêu cầu cụ thể để tổ chức một sự kiện thành công, ý nghĩa và hiệu quả. Cả hải bên sẽ bắt tay vào xây dựng ý tưởng và kế hoạch tổ chức phù hợp với ý đồ của Doanh nghiệp

Ý tưởng phải Thực tế dễ hiểu, cô đọng, hiệu quả và nâng tầm giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Sau duyệt được ý tưởng của vendor cung cấp dịch vụ sự kiện. Hai bên tiến hành vào chi tiết và thực hiện theo kế hoặc (Timline)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CÔNG TY BBRAUN VIET NAM

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CÔNG TY BBRAUN VIET NAM VỚI 300 KHÁCH

5. Khách mời và Truyền thông

Hoàn tất ý tưởng + Thời gian + Địa điêm, lúc này Doanh nghiệp bắt tay vào gửi thông tin Mời khách hàng, truyền thông điệp (ý tưởng) của sự kiện đến khách mời để thu hút sự chú ý từ phía khách hàng.

Truyền thông là một kênh giúp doanh nghiệp bạn truyền tải ý tưởng, thông tin của sự kiện đến với công chúng/khách hàng rất hiệu quả. Do vậy doanh nghiệp nên tận dụng điều này và tìm kiếm nhứng nhà đài/nhà báo/phương tiện truyền thông..phù hợp để tác nghiệp cho sự kiện 

tổ chức hội nghị khách hàng chuyên nghiệp

6. Khâu tổ chức và vận hành cho sự kiện

Doanh nghiệp và đơn vị tổ chức sự kiện sẽ cùng bắt tay vào công việc tổ chức sự kiện theo kế hoạch đã được thông nhất như các phần bên trên

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CÔNG TY BBRAUN VIET NAM

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CÔNG TY BBRAUN VIET NAM VỚI 300 KHÁCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CÔNG TY BBRAUN VIET NAM

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CÔNG TY BBRAUN VIET NAM VỚI 300 KHÁCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CÔNG TY BBRAUN VIET NAM

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CÔNG TY BBRAUN VIET NAM VỚI 300 KHÁCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CÔNG TY BBRAUN VIET NAM

Saigoncreative.vn